Impressum


Identifikation af den lovlige tjenesteyder


https://www.gomibo.dk/ er et tilbud om:
MobielWerkt B.V.
Repræsenteret af de administrerende direktører Hieronymus Doorenbos og Jeroen Elkhuizen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
The Netherlands

Phone: +45 80 40 02 50
E-mail: info@gomibo.dk
Momsnummer: DK 13115419

Registreret i handelsregistret ved distriktsdomstolen i Groningen, Nederlandene
Registreringsnummer hos det nederlandske handelskammer (KvK): 02093714

Erhvervsformål: Detailhandel med telekommunikations- og forbrugerelektronikudstyr

Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister online (ODR-platformen), som kan findes på
https://ec.europa.eu/odr.

Siden 13.03.2020 har vi været medlem af "FairCommerce"-initiativet.

Du kan få flere oplysninger på www.fair-commerce.de.